Μελέτη εσωτερικής διαρρύθμισης πιλοτικού δωματίου σε ξενοδοχείο στη Θάσο.